วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

Rex/เร็กซ์

เรื่องมาใหม่
สายพ่นน้ำยา(ไต้หวัน)
สายพลาสติกใส
สายพลาสติก (สั่งทำ)
สายพลาสติกเขียว
สายพลาสติกฟ้า
สายพลาสติกเขียวเหลือง
สายใยด้าย SC (เกาหลี)
หมุนน้ำมัน BLUE JET (ไต้หวัน)
หมุนน้ำมัน ORIENTAL (จีน)
โครงเลื่อย SOMAX (NO.200)