วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

อุปกรณ์ดับเพลิง

สายดับเพลิงขาว
สายดับเพลิงแดง
นิปเปิลแป๊ป-หยาบ
ข้อลดนิปเปิล
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อลดท่อดูด
ฝาปิดสวมเร็วตัวผู้
ฝาปิดสวมเร็วตัวเมีย
แองเกิลวาล์วหน้าแปลน
แองเกิลวาล์ว
แองเกิลวาล์ว
สวมเร็วตัวผู้เกลียวใน
สวมเร็วตัวผู้เกลียวนอก
ข้อต่อข้างสองหูเกลียวใน
ข้อต่อข้างเกลียวใน
กุญแจขันข้อต่อ
รีเลย์เดี่ยวพร้อมฝาปิด
ข้อลด
ข้อสวมเร็วแบบอัดสาย(ลด)
สวมเร็วตัวผู้2ด้าน
ข้อลดแบบสวมเร็ว(ตัวผู้-ตัวเมีย)
ข้อลดแบบสวมเร็ว(ตัวเมีย-ตัวผู้)
สวมเร็วตัวเมีย2ด้าน
ข้อสวมเร็วแบบอัดสาย
ข้อลดหูกระต่าย
หัวฉีดHOSE-REEL
หัวฉีดปรับฝอยเกลียวAMERICAN
หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็ว
หัวฉีดปรับฝอยสวมปลายหัวฉีด
หัวฉีดคันโยก3จังหวะ